Leiderschap in de evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk

 
De leiding van de evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk bestaat uit een voorgangersechtpaar, vier oudstenechtparen en vier diakenen.
Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de geestelijke en dagelijkse leiding van de gemeente.
Zoals de Bijbel leert is de Here Jezus Christus het Hoofd van de gemeente.
In afhankelijkheid van Hem willen de raad en de diakenen vanuit Gods Woord leiding geven aan de gemeente.

 

Oudstenechtparen:
Frans en Carolien van Herwijnen, voorgangersechtpaar beide locaties
Remmelt en Jetsje Bouma, oudstenechtpaar, locatie Haulerwijk
Jan en Martha Meijer, oudstenechtpaar, locatie Roderesch
Mark en Elly Veenstra, oudstenechtpaar, locatie Haulerwijk
Peter en Rommy Weigand, oudstenechtpaar, locatie Roderesch

Diakenen:
Siebe Hut, locatie Haulerwijk
Willem Haarsma, locatie Roderesch
Nico Reinders, locatie Haulerwijk
Marcus Valk, locatie Roderesch