Kinderwerk

Kinderen in de kerk
In onze gemeente zijn veel gezinnen met (kleine) kinderen. Daar zijn we de Heer erg dankbaar voor. Kinderen verdienen een bijzondere plek in ons midden en daarom is er tijdens de kerkdienst veel aandacht van onze jongsten. Bij alles wat we voor hen organiseren willen we hen meegeven dat Jezus van hen houdt, dat ze waardevol en geliefd zijn.

Créche

kids-creche
Tijdens de kerkdienst is er opvang voor kinderen tussen 0-3 jaar. De kinderen kunnen daar lekker spelen, luisteren naar Bijbelse verhalen en samen zingen. Voor de allerkleinsten zijn er bedjes voor een rustmoment beschikbaar. Oudere kinderen kunnen bij mooi weer ook spelen op een kleine buitenspeelplaats. Door met elkaar te spelen en zorgzaam voor elkaar zijn willen we hen leren om de liefde van Jezus te delen.

Kinderwerk (zondagschool)

kids-kinderwerk
Kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn welkom bij het kinderwerk. De kinderen en hun leiding maken het begin van de dienst mee in de kerkzaal. Na het kindermoment en een kinderlied gaan we gezamenlijk naar onze aparte lokalen. De groepen delen we in naar leeftijd, zodat ieder kind zoveel mogelijk op zijn of haar niveau de ochtend kan meebeleven.
Met het lesmateriaal van het Nederlands Bijbelgenootschap volgen we de lessen van Bible Basics. Zij leveren mooie en creatieve lessen over een Bijbelgedeelte. Soms zingen we liedjes of kijken we naar een filmpje over de les. Als afsluiting is er een knutselwerkje of een spel.

Kidsevent

kids-event
Twee keer tot vier keer per jaar organiseren we voor de kinderen van de basisschool een Kidsevent. In deze speciale kinderdiensten met b.v. Kerst, Pasen of rond de zomervakantie, staat de Here Jezus centraal. Middels een toneelstukje, een spannende quiz of (buiten-)spel en heel veel leuke kinderliedjes maken we er samen een groot feest van dat ze niet gauw zullen vergeten.

Contactpersonen Kinderwerk

Heb je nog een vraag over kinderwerk? Je kan ons altijd even aanschieten!
saskia
Saskia Veenstra (Haulerwijk)
Marlies van Poeldijk (Roderesch)