Onze visie op kinderwerk is:
*Kinderen helpen om God te leren kennen, liefhebben, volgen en gehoorzamen.
Kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen, zich kunnen ontwikkelen in het geloof
en onderlinge vriendschappen opbouwen. We willen ook dat kinderen voelen dat ze bij de gemeente horen, daarom beginnen we de dienst gezamenlijk in de kerkzaal/koffiezaal met een moment voor de kinderen.

Opvang baby`s en peuters de Pareltjes:
De kinderen van 0 tot 4 jaar worden tussen 9.15 en 9.30 uur naar de Pareltjes gebracht.
Ook is het mogelijk baby`s en peuters eerst mee te nemen naar de dienst om ze na het kindermoment naar de Pareltjes te brengen.
Alle kinderen van 3-12 jaar gaan eerst met hun ouder(s), verzorgers mee naar de kerkzaal of koffiezaal en maken daar een gedeelte van de dienst mee. Na het kindermoment gaan de kinderen naar hun eigen dienst.

Kinderdienst:
Sinds september 2018 hebben we vier leeftijdsgroepen:
onderbouw:
*De Super Pareltjes : – voor kinderen van 3 jaar.
*De Prinsen en Prinsessen:- voor kinderen uit groep 1 t/m 3.

bovenbouw:
*The Treasure:- voor kinderen uit groep 4 en 5 en deels 6.
*The Treasure XL:- voor kinderen uit groep 6,7 en 8.

Nieuw per sept. 2018: peutergroep de Super Pareltjes.
Deze groep is voor peuters van 3 jaar tot ongeveer 4 jaar.
De leiding van de Super Pareltjes doet met de peuters een lesprogramma van Stichting Timotheus met daarin liedjes, een Bijbelverhaal horen en een leuke verwerking rondom het thema van de bijbelles. Daarna kunnen de peuters heerlijk spelen.

Tijdens de kinderdienst wordt in de verschillende leeftijdsgroepen een afwisselend Bijbelgetrouw lesprogramma gevolgd.
De Prinsen en Prinsessen werken met lessen van het IBB (Internationale Bijbelbond) en lesmappen uitgegeven door Stichting Timotheus.
The Treasure en The Treasure XL werken met het programma Voetstappen van Geloof. Een programma om kinderen vertrouwd te maken met de hele heilsgeschiedenis van Gods Woord. Met andere woorden: een programma met eeuwigheidswaarde!Het is beproefd onderwijsmateriaal dat al jaren in tientallen landen met veel zegen gebruikt wordt.

Doopdienst
Bij een doopdienst is er een vrije les, dan wordt ook uitgelegd wat dopen
inhoudt. Vlak voor het doopmoment gaan de kinderen terug naar de kerkzaal om het dopen bij te wonen.

Jeugddienst
Bij een jeugddienst blijven de kinderen die in groep 7 en 8 zitten de hele dienst in de kerkzaal/koffiezaal, zodat ze een beetje wennen aan een dienst in de kerkzaal.

Vrije les
Af en toe en tijdens vakanties worden vrije lessen gegeven. We zorgen er wel altijd voor dat er iets uit de Bijbel wordt behandeld.
Ook hebben we lessen over de Christelijke feesten; Kerst (Advent), Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Afsluiting seizoen
Het einde van het seizoen sluiten we af met een speciale activiteit of kinderdienst
voor de kinderen. Hierbij wordt afscheid genomen van de kinderen die naar de
middelbare school gaan. Na dit afscheid gaan deze kinderen voortaan naar de dienst in
de kerkzaal/koffiezaal. Zij mogen na de zomervakantie naar de tiener/jeugdavond en
worden hiervoor uitgenodigd door de jeugdleiding.

Verjaardag
Als kinderen jarig zijn (geweest), mogen ze trakteren als ze dit leuk vinden.
Dit vieren we in de groep waar het kind altijd naartoe gaat.

Hulp
Elke groep heeft een kinderwerker die het programma heeft voorbereidt. We streven ernaar dat elke groep een assistent heeft om ondersteuning te bieden. Als er geen assistenten genoeg zijn en er wel veel kinderen zijn, kunnen ouders/verzorgers gevraagd worden te assisteren.

Welkom
Iedereen is welkom om een keer te kijken hoe we werken met de kinderen!