Huiskringen

Handelingen 2:46
‘En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart’.
Wat is een huiskring?
Voor onze gemeente zijn de kringen-aan-huis een heel belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Twee keer in de maand, meestal op woensdagavond, komen de groepen bijeen om elkaar te ontmoeten. De groepen worden ingedeeld op woonplaats, zo kunnen we echt een zorgende kring creëren.
Wat doet een huiskring?
Het omzien naar elkaar, bemoediging, de gezelligheid en het gewoon naar elkaar luisteren vinden we belangrijk. We willen dat de kring voor mensen een veilige haven is, waar ook persoonlijke zaken of noden besproken kunnen worden. We willen de kringen gebruiken als vangnet, op een pastorale manier, maar ook op een praktische. Door om elkaar heen te staan kunnen we echt samen gemeente zijn.
Natuurlijk bestuderen we ook samen de Bijbel. In Gods’ woord leren we bijvoorbeeld meer over hoe we met elkaar gemeente kunnen zijn.
Kringleiders
De kring wordt geleid door 1 of 2 kringleiders, maar er is zeker ruimte voor input van de rest van de kring. De andere kringleden kunnen bijvoorbeeld getuigenissen of iets uit de bijbel delen. Ook gaan we samen in gebed, voor elkaar en voor de gemeente.
Kringcoach
De kringcoach zorgt voor ondersteuning van de kringleiders. Voor zowel organisatorische als geestelijke zaken. Zo worden de kringleiders toegerust voor het leiden van de kringen en zorgt de kringcoach dat de leiders up to date zijn over wat er speelt. Ook werkt de coach aan een goede samenwerking en verbinding tussen de kringleiders en het pastorale team van de kerk.
Contactpersoon huiskringen
Wil je meer weten of graag een keer komen kijken bij een huiskring? Neem contact op met Andre!
nobody-new

Andre Mulder