Gebed

Fillipenzen 4:6
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’;
1 Thessalonicenzen 5:17-18
‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’.
Gebedsmomenten
Samen bidden versterkt ons, het geeft ons troost en hoop, het wekt verwachting en bindt ons samen. We worden ons er weer van bewust hoe afhankelijk we van God zijn en het vervult ons tegelijk met Zijn rust en vrede.
Twee keer per maand komen we samen in een van onze kerkgebouwen om samen Gods’ aangezicht te zoeken. Momenteel komen we samen op woensdag van 19.00 uur tot ongeveer 20:00 uur. Als je mee wilt komen bidden ben je natuurlijk van harte welkom.
Een andere manier waarop we als kerk samen komen om te bidden is tijdens de kringen, dan bidden we voor elkaar en voor de gemeente. Ook komen we iedere zondagochtend voordat de dienst begint samen om voor de dienst te bidden.
Contactpersoon huis van gebed
Wil je meer weten over de gebedsmomenten? Neem contact op met Peter!
peter

Peter Weigand