Bijbelstudie

Hebreeën 4:12
‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart’.
Wat houdt een bijbelstudieavond in?
Wij geloven dat het bestuderen van Gods woord noodzakelijk is voor een gezond en vast geloofsleven. Daarom organiseren wij één keer per maand een bijbelstudie avond. We bespreken verschillende onderwerpen, actuele of bijbelse thema’s of we gaan samen door een bijbelboek heen. Meestal maken we gebruik van een PowerPoint presentatie om een duidelijk beeld te geven en bespreken we samen het onderwerp.
Contactpersoon bijbelstudie
Wil je meer weten over de bijbelstudieavonden? Neem contact op met Peter!
peter

Peter Weigand