Geven

Bankrekeningen voor bijdragen, giften en collectebonnen:
Rekeningnummers:
IBAN: NL70 RABO 0335 1812 28
IBAN: NL62 INGB 0002 7202 39
t.n.v. Evangelische gem. Roderesch
Penningmeester: R. de Vries
E-MAIL: penningmeester@egroderesch.nl
Evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk heeft een ANBI status.
Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Meer informatie over de ANBI status zie onder ANBI.