Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
info@egroderesch.nl
Bankgegevens Bankrekeningen voor bijdragen, giften en collectebonnen: Rekeningnummers: IBAN: NL70 RABO 0335 1812 28 IBAN: NL62 INGB 0002 7202 39 t.n.v. Evangelische gem. Roderesch Penningmeester: R. de Vries E-MAIL: penningmeester@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI status zie onder ANBI.
Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk info@egroderesch.nl
Bankgegevens Bankrekeningen voor bijdragen, giften en collectebonnen: Rekeningnummers: IBAN: NL70 RABO 0335 1812 28 IBAN: NL62 INGB 0002 7202 39 t.n.v. Evangelische gem. Roderesch Penningmeester: R. de Vries E-MAIL: penningmeester@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI status zie onder ANBI.