Evangelische gemeente
Hoofdweg 47 Roderesch
info@egroderesch.nl
Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Bankgegevens Bankrekeningen voor bijdragen, giften en collectebonnen: Rekeningnummers: IBAN: NL70 RABO 0335 1812 28 IBAN: NL62 INGB 0002 7202 39 t.n.v. Evangelische gem. Roderesch Penningmeester: R. de Vries E-MAIL: penningmeester@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI status zie onder ANBI.
info@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch - Haulerwijk
Bankgegevens Bankrekeningen voor bijdragen, giften en collectebonnen: Rekeningnummers: IBAN: NL70 RABO 0335 1812 28 IBAN: NL62 INGB 0002 7202 39 t.n.v. Evangelische gem. Roderesch Penningmeester: R. de Vries E-MAIL: penningmeester@egroderesch.nl Evangelische gemeente Roderesch Haulerwijk heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI status zie onder ANBI.