Wie zijn wij?

Evangelische gemeente Roderesch – Haulerwijk is een kerk waar alle leeftijden zich thuis voelen en waar  de Here Jezus centraal staat. Sinds november 2019 zijn wij één gemeente met twee locaties. Elke zondag houden wij kerkdiensten in Roderesch en Haulerwijk, aanvang op beide locaties om 09.30 uur.
Voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) hebben we een gezellige crèche. Voor de kinderen die naar de basisschool gaan organiseren we verschillende programma’s, afgestemd op hun beleving.

Onze visie

Het zijn van een gemeente van Jezus Christus in een gebroken wereld, waartoe mensen, die God zoeken, zich aangetrokken voelen, zich veilig voelen en geestelijk zullen groeien.
Dit doen we door:
1. Jezus persoonlijk te volgen, in elk aspect van ons leven
2. Naar elkaar om te zien, mee te leven en voor elkaar te bidden
3. Ons te verdiepen in de Bijbel, te scherpen aan elkaar en vervuld te zijn met de Heilige Geest
4. Jezus te weerspiegelen in wereld om ons heen en geen toeschouwer te blijven

Laatste nieuws

Flyer cursus Geestgericht leven(1)

Discipelschapscursus

Doel
Vanuit de Bijbel ontdekken hoe de Heilige Geest ons toerust en leidt in het volgen van Jezus. Welke persoonlijke eigenschappen in ons karakter gebruikt de Heilige Geest daarvoor? En welke gaven deelt Hij daarbij uit? Het is prachtig om samen te ontdekken hoe wij ons meer door de Heilige Geest kunnen laten leiden, tot opbouw van de gemeente en het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk van deze wereld.
Hoe ziet de cursus eruit?
De cursus bestaat in grote lijnen uit onderwijs van het Evangelisch College en beslaat een vijftal zaterdagochtenden. Om het onderwijs te doorleven zullen de deelnemers onderwijs ontvangen, met elkaar in gesprek gaan en samen oefenen.
Het onderwijs wordt gegeven door Arend Kroes en Fedor Christiaanse en ziet er als volgt uit:
-1. Inleiding op het thema ‘Geestgericht leven’
-2. Ieders persoonlijke eigenschappen & verlangens
-3. Het doel van de gaven van de Geest
-4. Het ontdekken van de gaven van de Geest
-5. Jouw bestemming, de gemeente en Gods Koninkrijk
Data
Elke drie weken een zaterdagmiddag van 14:00 – 16:30 in Roderesch. 
28 oktober | 18 november | 9 december | 6 januari | 27 januari
We maken tijdens de cursus gebruik van een cursusmap van het Evangelisch College. De eigen bijdrage hiervoor is €30,- per persoon. Mocht dit financieel niet lukken, dan horen we dat graag.
Opgeven kan via
oudsten@egroderesch.nl